Valikko Sulje

SINUN tietoisuutesi lisääminen seuraavista asioista
BIOerilaisuuden säilyttäminen webTOONin kautta

"BioYouToon on 24 kuukauden mittainen yhteistyökumppanuus, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja tukea koulutusta biologisen monimuotoisuuden merkityksestä nuorten keskuudessa sekä helpottaa nuorten kansalaisjärjestöjen ja nuorten tutkijoiden välistä yhteistyötä hankkeissa, joissa nuoret osallistuvat biologisen monimuotoisuuden suojelutoimiin.