Valikko Sulje

Yhteistyökumppanimme

Impact Grid (IG) perustettiin alun perin vuonna 2012 nimellä Net Impact Berlin maailmanlaajuisen Net Impact -järjestön Berliinin osastoksi, ja se yhdisti akateemikkoja, opiskelijoita ja käytännön toimijoita, jotka työskentelevät kestävän kehityksen ja yritysten yhteiskuntavastuun yleismaailmallisten periaatteiden valtavirtaistamiseksi.

Vastauksena (yhteiskunnallisen) yrittäjyyden ja (yhteiskunnallisen) innovoinnin kasvavaan merkitykseen sekä yrittäjien ja innovaattoreiden kasvavaan vaikutukseen myönteisen muutoksen aikaansaamisessa järjestö on vuosien mittaan kehittänyt painopistettään. Nykyään se keskittyy lisäämään yhteisöjen tietoisuutta ihmiskunnan tämänhetkisistä globaaleista haasteista ja luomaan käyttäytymismuutoksia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Se keskittyy toteuttamaan koulutushankkeita kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja sitouttamaan erilaisia sidosryhmiä maailmanlaajuisesti asetettujen prioriteettien, kuten kestävän kehityksen tavoitteiden, toteuttamiseen.

Vuodesta 2019 lähtien järjestö jatkaa toimintaansa nimellä Impact Grid e.V. ja osallistuu koulutustoimintaan, jossa keskitytään kestävään kehitykseen ja kestävään kehitykseen. IG:n toiminnassa ja hankkeissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa vaikutusyrittäjyys, sosiaaliset innovaatiot, vastuullinen johtaminen, yritysten yhteiskuntavastuu, ympäristön kestävyys ja digitaalinen vastuu. Hankkeillaan IG tukee nuorisotyöntekijöitä, yrittäjiä, innovaattoreita, sart-up-yrityksiä ja pk-yrityksiä niiden kestävän kehityksen muutoksessa. IG pitää innovointia yritysten kestävän kehityksen strategioiden keskeisenä osana ja neuvoo niitä innovatiivisissa prosesseissa, jotta ne voivat kehittää tuotteita, palveluja tai malleja, jotka ovat:

  • kestävä yrityksen ja ympäristön kannalta, ja;
  • arvokas yhteiskunnalle.

IG pyrkii tukemaan "META-IDEOITA", jotka esittävät tapoja tukea muiden toimivien ideoiden tuottamista ja välittämistä, joilla on myönteinen vaikutus. IG pyrkii yhdistämään parhaat yrittäjät ja innovaattorit maailmanlaajuisesti ja antamaan heille mahdollisuuden muuttaa maailmaa paremmaksi.

Kansalaisjärjestö MV International [MVI] on voittoa tavoittelematon "järjestöjen yhdistys", joka edistää yhteiskunnallista osallistumista, käynnistää koulutusta/tapahtumia ja ohjaa yhteisön rakentamistoimia kohti osallistavia, kestäviä ja heijastavia yhteiskuntia.

Vuonna 2012 perustettu MVI on nykyään maailmanlaajuinen toimija, joka tekee tiivistä yhteistyötä 37 jäsenjärjestönsä, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa.

Maailmanlaajuinen kansalaisjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on myös edistää osallistavaa suunnittelua ja tiedonvaihtoa YK:n ja EU:n rahoituksen ja hankesuunnittelun alan ammattilaisten kesken.

Xsentrikarts on voittoa tavoittelematon projektihautomo. Yhdistämme tutkimuksen, taiteellisen käytännön, valmiuksien kehittämisen ja vaihdon aktivoidaksemme ja edistääkseen sosiaalista muutosta, kestävyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia - rakennetussa ympäristössä, itsessämme ja keskenämme.

Luomme elokuvia ja interaktiivisia tarinoita ja käytämme tarinankerrontaa ja taiteellisia käytäntöjä inspiroimaan ja luomaan muutosta, edistämään monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, edistämään kestäviä ja terveellisiä elämänratkaisuja ja vuoropuhelua elämässämme ja tiloissamme sekä edistämään tarinoita, paikkoja ja ihmisiä, jotka ovat mukana hankkeissa, jotka aktivoivat tai elvyttävät rakennuksia, yhteisöjä ja yhteiskuntia. Lyhyesti sanottuna välittää monimutkaisia teemoja laajemmalle yleisölle, inspiroida ja luoda muutosta sekä edistää vuoropuhelua.

Yhdistyksen jäsenet tulevat eri aloilta, kuten kulttuurista, soveltavasta taiteesta, elokuvantuotannosta, nykyarkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Tämän vuoksi työmme on monipuolista ja häpeilemättä monialaista.

NGO NEST Berlin on kattojärjestö, joka edistää ja toteuttaa kansainvälisiä hankkeita yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Verkostokumppaneidemme kanssa tuemme aikuisia ja nuoria toimimalla eurooppalaisten hankkeiden keskuksena - hankesuunnittelusta tutkimukseen ja toteutukseen.  

NEST on näin ollen vahvasti mukana kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa kaikilla Erasmus+-ohjelman aloilla (nuoriso, aikuiset, ammatillinen koulutus, koulut, urheilu) sekä H2020-, AMIF- ja EuropeAid-ohjelmissa. Lisäksi NEST on luotettava vapaaehtoistoiminnan järjestö, joka lähettää ja vastaanottaa säännöllisesti nuoria eri puolilta Eurooppaa ja Afrikkaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja muiden kansainvälisten nuoriso-ohjelmien kautta.

Polygonal North oy on aloittanut matkansa Suomessa start-up-yrityksenä, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja koulutusteknologian alalla, jolla on syvälliset teknodigitaaliset taidot ja varainhankintastrategiat uusille pk-yrityksille yritysmaailmassa.

Olemme omistautuneet tarjoamaan asiakaslähtöisiä projektiratkaisuja koulutuksen, erityisesti ammatillisen koulutuksen, koulutusohjelmistojen, Cross Platform Build (IOS & Android) kehityksen, AE:n, oppimisen hallintajärjestelmän (LMS) integroinnin ja optimoinnin yhteydessä.

Koulutusratkaisujen yhteydessä järjestämme ja suunnittelemme täydennyskoulutusta eri puolilla Suomea ja tarjoamme työharjoittelua ja digitaalisia ratkaisuja parantamalla edelleen koulutusympäristöjä ja tuomalla innovaatioita koulutusympäristöihin.

Polygonal North oy on perustettu hiljattain, mutta organisaation henkilöstöresurssit ovat työskennelleet EU-rahoituksen parissa vuodesta 2014.Meillä on vankka kokemus EU-tukien laatimisesta, SWAT-analyyseistä, kehittämisestä ja viimeistelystä. Polygonal North oy:n henkilöstö on hallinnoinut Erasmus-ohjelmia, politiikkakokeiluja, keskitettyjä toimia ja alueellisia tuloksia." Nyt Polygonal North oy:ssä työskentelee 3 kokopäiväistä ja 2 osa-aikaista (suoritusperusteista) työntekijää.

İznikissä/Bursassa sijaitseva Nicea Culture and Education Association on omistautunut edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua, epävirallista koulutusta, keskinäistä ymmärrystä ja solidaarisuutta. Sen perusti joukko intohimoisia koulutusalan ammattilaisia, jotka havaitsivat tarpeen kokoontua yhteen ja tukea henkilöitä, joilla on koulutuksellinen liikkuvuus.

NICEA:n tehtävänä on edistää paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön, koulutuksen ja valmennuksen avulla antamalla yksilöille enemmän valtaa. Uskomme epävirallisen koulutuksen voimaan, ja käytämme mukaansatempaavia pelipohjaisia menetelmiä, jotta oppiminen olisi viihdyttävää ja tehokasta.

Toimintamme kattaa monenlaisia aiheita, kuten yrittäjyyden, kulttuurin, nuorten osallistumisen, ekologian ja ympäristökysymysten, sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden. Pyrimme tuomaan parhaat eurooppalaiset käytännöt paikalliseen toimintaamme ja toimimaan mallina alueen muille järjestöille.

Olemme ainoa paikallinen kansalaisjärjestö, joka toteuttaa Erasmus+-hankkeita alueellamme, ja olemme ylpeitä sitoutumisestamme tuoda innovatiivisia ideoita ja lähestymistapoja yhteisöömme. Pyrimme vaikuttamaan myönteisesti kaikenikäisten ja -taustaisten ihmisten elämään, ja olemme sitoutuneet edistämään elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden kulttuuria.