Menü Kapat

SİZİN farkındalığınızın artırılması
WebTOON aracılığıyla BİYOçeşitliliğin korunması

"BioYouToon", gençler arasında biyoçeşitliliğin önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve eğitimi desteklemeyi, ayrıca gençleri biyoçeşitliliği koruma eylemlerine dahil eden projeler için gençlik STK'ları ve genç araştırmacılar arasındaki işbirliklerini kolaylaştırmayı amaçlayan 24 aylık bir İşbirliği Ortaklığıdır.